Dla kogo jest ten blog?

INWESTUJESZ w nieruchomości? 

Jesteś WYNAJMUJĄCYM albo NAJEMCĄ lokalu mieszkalnego albo użytkowego?

Działasz jako POŚREDNIK nieruchomości?

Jesteś ZARZĄDCĄ WSPÓLNOTY albo SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ?

A może prowadzisz FIRMĘ BUDOWLANĄ

A może potrzebujesz ZNIEŚĆ WSPÓŁWŁASNOŚĆ nieruchomości?

Jeśli tak, to znaczy, że ten blog jest dla Ciebie. 

Dzielę się na jego łamach ciekawymi wyrokami i przemyśleniami na temat szeroko pojętego prawa rynku nieruchomości. Od kilku lat wspieram prawnie zarówno przedsiębiorców jak i osoby prywatne  w tematach szeroko pojętego prawa nieruchomości. Jeśli tak, to znaczy, że ten blog jest dla CIebie. 

Zapraszam Cię również do śledzenia mojego profilu na Facebooku

Marta Kaczmarczyk

Radaca Prawny

Od kilku lat wspieram zarówno przedsiębiorców jak i osoby prywatne w szeroko pojętym prawie nieruchomości oraz sporach z zakresu umów o roboty budowlane. W ramach mojej praktyki przygotowuję i opiniuję umowy, prowadzę spory sądowe, a nader wszystko szukam praktycznych rozwiązań. 

Marta Kaczmarczyk

Radaca Prawny

Pracuję w zawodzie od 2012 r., a doświadczenie zawodowe zdobywałam najpierw w jednej z renomowanych wrocławskich Kancelarii, a następnie jako in-house lawyer w ramach nowopowstałej inwestycji odlewni żeliwa w Północnej Macedonii. Od 2019 r. prowadzę własną praktykę zawodową.

Zakup mieszkania przez obywatela non-EU w Polsce

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z każdym rokiem zwiększa się liczba cudzoziemców. Część z nich nosi się z zamiarem stałego osiedlenia w naszym kraju, co wiąże się na ogół z chęcią dokonania zakupu mieszkania. Obcokrajowcy będący obywatelami krajów należących do Unii Europejskiej mają w tym zakresie pełną swobodę. W ich przypadku bowiem nie jest wymagane uzyskanie odpowiedniego zezwolenia. A jak wygląda sytuacja tych, którzy pochodzą spoza tego kręgu? Dowiesz się tego…

Adaptacja poddasza na mieszkanie w kamienicy – procedura z punktu widzenia prawa budowlanego

Umiejętna adaptacja poddasza w kamienicy pozwala uzyskać na tyle dużą przestrzeń, iż można w niej urządzić oddzielny lokal mieszkalny. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej procedury administracyjnej, w oparciu o przepisy prawa budowlanego. W jaki sposób to zrobić? Co to jest adaptacja poddasza? Podkreślić trzeba, iż polskie prawo nie stworzyło legalnej definicji pojęcia „adaptacji poddasza”. Z punktu widzenia praktycznego oznacza ono „zmianę sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego…

Czy właściciel mieszkania może odciąć lokatorowi media takie jak prąd, wodę, gaz?

Twój najemca spóźnia się kolejny miesiąc z zapłatą czynszu, nie płaci za media, a umowy są zawarte na Ciebie jako właściciela lokalu. Dług lokatora rośnie, a widoków na zapłatę brak. Być może przeszło Ci przez myśl aby wypowiedzieć umowy o dostawę prądu lub gazu do lokalu po to żeby zmotywować niepłacącego lokatora do opuszczenia mieszkania, szczególnie jeśli widzisz, że sytuacja płatnicza nie poprawi się w szybkim czasie, o ile w…

Czy wynajmujący może wpisać do KRD niepłacącego najemcę?

Niepłacący najemca na mieszkaniu to niestety coraz częstsze zjawisko, a dla właściciela nie lada problem. Przepisy dotyczące eksmisji lokatorów nie zawsze są zbyt przychylne dla wynajmujących właścicieli lokali mieszkalnych lub procedury trwają po prostu zbyt długo. W takiej sytuacji oprócz działań prawnych nakierunkowanych bezpośrednio na eksmisję lokatora i ściągnięcie istniejącego zadłużenia, pewną dolegliwością dla najemcy może być także groźba wpisania go do biura informacji gospodarczej np. do Krajowego Rejestru Długów…

Eksmisja niepłacącego lokatora (umowa najmu okazjonalnego)

Najem okazjonalny stanowi szczególny rodzaj najmu lokalu mieszkalnego. Charakteryzuje się on wyjątkową konstrukcją prawną, dzięki której zapewnia on właścicielom nieruchomości skuteczniejszą ochronę ich własności, niż w przypadku umowy zwykłego najmu. Co to jest najem okazjonalny? Musisz wiedzieć, że najem okazjonalny to umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Może ona być zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 10…

Najczęstsze klauzule abuzywne w umowach pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

Klauzule abuzywne stanowią niedozwolone przez przepisy prawa postanowienia umowne w umowach z konsumentami. Szczególnie często są one stosowane w umowach pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. Czy musisz się do nich stosować i w jaki sposób zakwestionować ich ważność? Co to są klauzule abuzywne? Legalną definicję pojęcia „klauzul abuzywnych” zawierają przepisy Kodeksu cywilnego. Stanowią one, iż charakter taki mają postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które: Podkreślić trzeba, iż wszystkie wskazane powyżej przesłanki muszą…

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.