24 kwietnia 2023

Czy wynajmujący może wpisać do KRD niepłacącego najemcę?

Niepłacący najemca na mieszkaniu to niestety coraz częstsze zjawisko, a dla właściciela nie lada problem. Przepisy dotyczące eksmisji lokatorów nie zawsze są zbyt przychylne dla wynajmujących właścicieli lokali mieszkalnych lub procedury trwają po prostu zbyt długo. W takiej sytuacji oprócz działań prawnych nakierunkowanych bezpośrednio na eksmisję lokatora i ściągnięcie istniejącego zadłużenia, pewną dolegliwością dla najemcy może być także groźba wpisania go do biura informacji gospodarczej np. do Krajowego Rejestru Długów (KRD).

Wpis do rejestru powoduje bowiem, że nasz dłużnik będzie miał utrudnione uzyskanie np. kredytów i pożyczek. Ze względu na dług wpisany do KRD jego wiarygodność kredytowa spadnie. 

W Polsce nie istnieje jedno centralne biuro informacji gospodarczej. Do najpopularniejszych należą m.in. BIG InfoMonitor S.A., Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A czy KRD, przy czym zależnie od biura mogą one gromić różne zakresy informacji o dłużniku.

Wynajem mieszkania jako osoba prywatna a wpis do KRD

Jeśli wynajmujesz mieszkanie jako osoba prywatna – niepłacącego najemcę będącego osobą fizyczną możesz wpisać do KRD, ale wyłącznie na podstawie tytułu wykonawczego zaopatrzonego klauzulą wykonalności. Innymi słowy, potrzebny będzie prawomocny wyrok nakazujący zapłatę z tytułu istniejących zaległości czynszowych lub innych zaległości z umowy najmu. 

Aby wystąpić do Sądu z pozwem o zapłatę, właściciel nie musi czekać aż zaległość wyniesie 3 pełne okresy płatności. Ta reguła obowiązuje wyłącznie dla wypowiedzenia umowy najmu lokalu mieszkalnego objętego regulacją ustawy o ochronie praw lokatorów. 

Tym samym wystarczy, że minął termin płatności choćby jednego z czynszów, a właściciel już może wystąpić do sądu z pozwem o zapłatę. 

Dodatkowymi warunkami aby wpisać naszego niepłacącego dłużnika do KRD, oprócz dysponowania tytułem wykonawczym, są:

  • Istnienie zaległości płatniczej na poziomie co najmniej 200 zł oraz upływ terminu płatności o min. 30 dni (min. 30 dni wymagalności),
  • wysłanie wezwania do zapłaty z zagrożeniem o wpisie do biura informacji gospodarczej, oraz upływ min. jednego miesiąca od jego wysłania pisma listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych,
  • nie upłynęło 6 lat od dnia stwierdzenia roszczenia wyrokiem.

Aby wpisać do dłużnika do biura informacji gospodarczej, wierzyciel musi jednak podpisać umowę z podmiotem prowadzącym taki rejestr. Niestety wysokość opłat powstałych w związku z zawarciem umowy z biurem informacji gospodarczej powoduje, że częstokroć nie jest to interesująca opcja dla wynajmującego właściciela, jeśli sam dług nie jest zbyt wysoki. 

Wynajem mieszkania w ramach działalności gospodarczej

W o wiele lepszej sytuacji jest wynajmujący, który wynajmuje mieszkania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Komercyjne zajmowanie się wynajmem powoduje, że wynajmujący w celu ochrony płynności własnego biznesu chętniej i częściej pomyśli o wejściu we współpracę z KRD oraz uiszczaniu z tego tytułu stałej opłaty abonamentowej. 

KRD chwali się bowiem, że już samo wysłanie do dłużnika wezwania z znanym chyba wszystkim logo KRD działa bardzo motywująco na dłużników, którzy w obawie przed wpisem spłacają zaległość po otrzymaniu takiego wezwania.

Wpisanie dłużnika do KRD w sytuacji najmu w ramach działalności gospodarczej nie wymaga tak jak w przypadku najmu prywatnego uzyskania tytułu wykonawczego. Tutaj wystarczy, że dług wynikł ze stosunku prawnego, którego stroną jest wierzyciel i dłużnik. 

Poza tym w tym wypadku również muszą być spełnione dodatkowe warunki, o których pisałam powyżej, tj. dług na poziomie min. 200 zł, upływ co najmniej 30 dni od wymagalności, wezwanie do zapłaty z ostrzeżeniem o wpisie + wyznaczenie dodatkowego miesiąca na uregulowanie zaległości oraz brak upływu 6 lat – w tym wypadku liczone od dnia wymagalności.

Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkować tym, że biuro informacji gospodarczej odmówi wpisu. 

W mojej ocenie usługa KRD to świetna opcja dla podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmują się wynajmem mieszkań. Nie tylko podstawa wpisu jest prostsza, ale również przy określonej skali działalności po prostu opłaca się wykupić taką usługę aby usprawnić ściągalność wierzytelności. 

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego na jakimkolwiek etapie związanym ze ściągnięciem zadłużenia od niepłacącego lokatora, daj znać, chętnie pomogę. Zajmuje się takimi sprawami na co dzień.

Marta Kaczmarczyk

Radaca Prawny

Pracuję w zawodzie od 2012 r., a doświadczenie zawodowe zdobywałam najpierw w jednej z renomowanych wrocławskich Kancelarii, a następnie jako in-house lawyer w ramach nowopowstałej inwestycji odlewni żeliwa w Północnej Macedonii. Od 2019 r. prowadzę własną praktykę zawodową.

TEMATY GŁÓWNE

Pracujmy razem.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

Zakup mieszkania przez obywatela non-EU w Polsce

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z każdym rokiem zwiększa się liczba cudzoziemców. Część z nich nosi się z zamiarem stałego osiedlenia w naszym kraju, co wiąże się na ogół z chęcią dokonania zakupu mieszkania. Obcokrajowcy będący obywatelami krajów należących do Unii Europejskiej mają w tym zakresie pełną swobodę. W ich przypadku…

Adaptacja poddasza na mieszkanie w kamienicy – procedura z punktu widzenia prawa budowlanego

Umiejętna adaptacja poddasza w kamienicy pozwala uzyskać na tyle dużą przestrzeń, iż można w niej urządzić oddzielny lokal mieszkalny. Aby jednak było to możliwe, konieczne jest przeprowadzenie odpowiedniej procedury administracyjnej, w oparciu o przepisy prawa budowlanego. W jaki sposób to zrobić? Co to jest adaptacja poddasza? Podkreślić trzeba, iż polskie…

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.