#klauzuleabuzywne

Najczęstsze klauzule abuzywne w umowach pośrednictwa sprzedaży nieruchomości

Klauzule abuzywne stanowią niedozwolone przez przepisy prawa postanowienia umowne w umowach z konsumentami. Szczególnie często są one stosowane w umowach pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. Czy musisz się do nich stosować i w jaki sposób zakwestionować ich ważność? Co to są klauzule abuzywne? Legalną definicję pojęcia „klauzul abuzywnych” zawierają przepisy Kodeksu cywilnego. Stanowią one, iż charakter taki mają postanowienia umowy zawieranej z konsumentem, które: Podkreślić trzeba, iż wszystkie wskazane powyżej przesłanki muszą…

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.